Click on image to enlarge

Fisherman Laowang


 

 

Fisherman Laowang

(52cm x 35cm) 2003


Copyright ©  Guan Weixing