Click on image to enlarge
Fujian fisherman

 

 

Fujian fisherman

(53cm x37cm) 2001


Copyright ©  Guan Weixing