Click to enlarge
Mongolian Maiden

  蒙古族少女  

 

Mongolian Maiden

52cm x 76cm (2008)


Copyright©Guan Weixing